Wednesday, 10 April 2013

Mengapa BN? : Perkongsian Kuasa Telah Teruji

Perkongisan Kuasa Telah Teruji

  • Gabungan pelbagai parti kami (Barisan Nasional) telah teruji - Selepas 55 tahun, ia masih mewakili seluruh lapisan rakyat dari semua negeri di Malaysia
  • Kami percaya kepada kesinambungan - Para pemimpin datang dan pergi tetapi gabungan tetap utuh
  •  Kami (Barisan Nasional) amalkan politik konsensus dan keterangkuman - Semua pendapat diambil kira, semua suara didengar 

KEMBALI

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...