Wednesday, 10 April 2013

Mengapa BN? : Memenuhi Kehendak Rakyat

Memenuhi Kehendak Rakyat

  • Berkongsi harapan dan aspirasi - Berusaha keras menjadikannya suatu kenyataan untuk semua
  • Memperkasa rakyat - Peralihan yang terurus ke arah masyarakat progresif, moden dan demokratik dengan iltizam untuk melindungi hak asasi manusia dan alam sekitar
  • Menepati janji Membawa Harapan - Memacu rakyat dan negara ke tahap baharu kecemerlangan dan perkhidmatan berasaskan gagasan Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan!


KEMBALI

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...