Tuesday, 9 April 2013

Mengapa BN? : Malaysia Memerlukan Kerajaan Yang Stabil & Kuat

Malaysia Memerlukan Kerajaan Yang Stabil & Kuat

1. Kita perlu mempertahankan apa yang telah kita capai - Kita tidak boleh gadaikan apa yang dikecapikan, kita tidak boleh perjudikan mada depan kita

2. Kita perlukan sebuah kerajaan kukuh yang berupaya melaksanakan Agenda Transformasi Negara ke arah mencapai status negara berpendapatan tinggi yang maju sepenuhnya.

3. Berkhidmat untuk rakyat - Kita percaya kepada pengadilan sosial dan menjadi inklusif, menyentuh hati nurani dan meningkatkan taraf hidup semua lapisan rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan dan agama

KEMBALI

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...